link til systemudvikling link til ProjektCoaching link til ProTotal link til IT Uddannelse link til Conglomus

top - down

 

 

 

international


ProSatis A/S er et løsnings-hus bygget om en levende netværksorganisation med stor teknisk
ekspertise, dyb forretningsmæssig indsigt og mange års erfaring indenfor disciplinerne Strategi,
Ledelse og styring, Coaching af projekter, Teams, Metodologi og værdiskabende IT-systemer.

Samarbejdet er baseret på mix af detaljeret viden, nysgerrighed, erfaringer og innovative evner -
vi er forskellige, men fungerer som én enhed. Sammen besidder vi en bred palet med tekniske
løsninger, forretningsspecifik viden, velafprøvede metoder og strategisk, organisatorisk udvikling.

Projektcoaching er vores dedikerede tilgang til projektarbejdet. Dermed stræber vi efter at få
skabt succes for projektet i sin helhed - med fokus på opgaven, de enkelte deltagere, lederen
og organisationen. Vores rådgivning sikrer at processerne formes, så gruppen styrkes i samspil
med omgivelserne, samtidig med at der internt høstes størst muligt udbytte, læring og udvikling.

XMIT er dér hvor vi går ind i 'maskinrummet' for at programmere de bedste løsninger og endeligt
at gøre det mulige muligt. Skal IT-systemerne nemlig kunne bidrage til forbedrede procedurer og
arbejdsgange for organisationen, så skal nogle procedurer måske ændres og der skal foretages
forretningsmæssige tilpasninger, for at få maximalt udbytte direkte af den valgte IT-løsning.

ProTotal kalder vi den lille gren i vores netværk, der kan levere komplette IT-løsninger til mindre
virksomheder - hvor det hele er sammensat af højtydende komponenter, software tilpasset det
aktuelle behov og med service til at binde alle enderne sammen. Ikke for meget, ikke for lidt.

IT Uddannelse er vores forum for markedsførende kursusudbud indenfor generelle IT-kurser og
professionel systemudvikling på alle platforme - sådan vi altid kan skabe helheder ved at kunne
supplere med målrettet uddannelse, træning og tilpassede kurser - gerne i kombination med et
oplæg om strategiske tiltag, organisations- og produktudvikling, metodologi og de allerbedste
systemløsninger.

Vores mål er at yde engageret rådgivning på et førsteklasses niveau - så vi vil altid være bredt
orienteret mht. support og implementering af de nyeste metoder, produkter og værktøjer.

Vi forstår, fordi vi har prøvet det før - vi kan og vil skabe den afgørende forskel.....

 

Copyright © 2000 ProSatis Corporation - All Rights Reserved