top - down

 

 

 

international

 

 

 

ProSatis A/S er et løsnings-hus bygget om en levende netværksorganisation med stor teknisk
ekspertise, dyb forretningsmæssig indsigt og mange års erfaring indenfor disciplinerne Strategi,
Ledelse og styring, Coaching af projekter, Teams, Metodologi og værdiskabende IT-systemer.

Samarbejdet er baseret på mix af detaljeret viden, nysgerrighed, erfaringer og innovative evner -
vi er forskellige, men fungerer som én enhed. Sammen besidder vi en bred palet med tekniske
løsninger, forretningsspecifik viden, velafprøvede metoder og strategisk, organisatorisk udvikling.

Vores kerneområder er BI/DW, Liv- og Pension samt Regnskab, altså dér hvor alle stumper i
'maskinrummet' er kendt, både udefra og indefra - hér kan vi designe og programmere de bedste
løsninger, samt endelig gøre det mulige muligt.

Skal IT-systemerne effektivt bidrage til forbedrede procedurer og arbejdsgange i organisationen,
så skal nogle procedurer måske ændres og der skal foretages forretningsmæssige tilpasninger
for at opnå maximalt udbytte direkte af den valgte IT-løsning.

Projektcoaching er vores dedikerede tilgang til projektarbejdet. Dermed stræber vi efter at få
skabt succes for projektet i sin helhed - med fokus på opgaven, de enkelte deltagere, lederen
og organisationen. Vores rådgivning sikrer at processerne formes, så gruppen styrkes i samspil
med omgivelserne, samtidig med at der internt høstes størst muligt udbytte, læring og udvikling.

IT Uddannelse er vores forum for markedsførende kursusudbud indenfor generelle IT-kurser og
professionel systemudvikling på alle platforme - sådan vi altid kan skabe helheder ved at kunne
supplere med målrettet uddannelse, træning og tilpassede kurser - gerne i kombination med et
oplæg om strategiske tiltag, organisations- og produktudvikling, metodologi og de allerbedste
systemløsninger.

Vores mål er at yde engageret rådgivning på et førsteklasses niveau - så vi vil altid være bredt
orienteret mht. support og implementering af de nyeste metoder, produkter og værktøjer.

Vi forstår, fordi vi har prøvet det før - vi kan og vil skabe den afgørende forskel.....

 

Copyright © 2000 ProSatis Corporation - All Rights Reserved